Phát hiện 3 chiếc trống đồng nằm trong lòng đất ở thôn Ngọc Loan, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm

Sáng ngày 16/1/2022, trong quá trình đào đất ở cánh đồng Du thuộc thôn Ngọc Loan, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, người dân đã phát hiện 3 chiếc trống đồng nằm trong lòng đất. Khi phát hiện thì 2 chiếc trống nhỏ nằm trong chiếc trống lớn. Trống lớn có chiều cao 43cm, đường kính mặt trống 47,5cm, đã bị vỡ một phần; 1 chiếc trống nhỏ có chiều cao 14cm, đường kính mặt trống 13,5cm, nằm trong thân trống còn có một vật hiện chưa xác định;1 chiếc trống có chiều cao 12cm, đường kính mặt trống 15cm. Theo đánh giá bước đầu của cơ quan chuyên môn, những chiếc trống này có thể thuộc thời kỳ Văn hoá Đông Sơn.

Hiện 3 chiếc trống đã được đưa về Bảo tàng tỉnh Hưng Yên để quản lý, giữ gìn, phát huy giá trị theo quy định của Luật di sản văn hoá.

Trong thời gian tới, Bảo tàng tỉnh Hưng Yên sẽ mời các chuyên gia của Viện Khảo cổ học Việt Nam, Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á nghiên cứu, giám định những chiếc trống này một cách khoa học, chính xác./.

Doãn Thành

Theo: Bảo tàng tỉnh