Quyết định công nhận kết quả Cuộc thi sáng tác ca khúc về tỉnh Hưng Yên

Ngày 15/4/2022, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 865/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả "Cuộc thi sáng tác ca khúc về tỉnh Hưng Yên"