Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị chuyên đề

Ngày 26 tháng 4 năm 2022, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị chuyên đề: “Quán triệt Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thông tin tình hình thời sự nổi bật gần đây”. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hiệu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; dự Hội nghị còn có các hội viên Câu lạc bộ Hưu trí Bãi Sậy - thành phố Hưng Yên và đại diện bạn đọc Thư viện tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị ông Phạm Xuân Thâu, Báo cáo viên Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương; nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã quán triệt những nội dung cơ bản các kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Cũng tại Hội nghị, báo cáo viên đã thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước và trên thế giới.

Ông Phạm Xuân Thâu - Báo cáo viên Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin đối ngoại - Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó Ban Tuyên giáo - Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Thông qua Hội nghị đã góp phần định hướng dư luận, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên; công chức, viên chức, lao động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các vị đại biểu và độc giả của Thư viện tỉnh nắm bắt sâu sắc, đầy đủ hơn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tình hình trong nước, quốc tế để trên mỗi cương vị công tác, học tập, thực hiện tốt hơn nữa chức trách, nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Ông Phạm Văn Hiệu, Phó Bí thư  Đảng ủy,  Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại Hội nghị

svhttdl