UBND tỉnh Hưng Yên quyết định xếp hạng 04 di tích cấp tỉnh

Ngày 12/08/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành các Quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với 04 di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các di tích được xếp hạng mới gồm:

1. Di tích lịch sử đình Lôi Cầu, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu

Đình Lôi Cầu, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu

Đình Lôi Cầu thờ các vị thành hoàng làng: Uy Linh Lang Đại vương, Đỗ Anh Vũ và hai nàng Lôi Hoa, Tiên Hoa công chúa. Các ngài đã có công giúp dân cứu nước, mở mang đất đai, xây dựng chùa chiền, giúp người dân an cư lạc nghiệp đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Đình được khởi dựng từ sớm, kiến trúc kiểu chữ Công, các hạng mục mang phong cách kiến trúc truyền thống.

2. Di tích lịch sử đình Ngọc, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm

Đình Ngọc, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm

Đình Ngọc thờ thành hoàng làng Sái Thiện Nghệ Đại vương. Ngài đã có công khai khẩn đất hoang, mở mang ruộng đồng, dạy dân cày cấy, đem lại cuộc sống sung túc cho nhân dân. Đình được khởi dựng từ sớm, kiến trúc kiểu chữ đinh, các hạng mục công trình mang phong cách kiến trúc truyền thống.

3. Di tích lịch sử đình Cao Đoài, xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ

Đình Cao Đoài, xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ

Đình Cao Đoài thờ thành hoàng làng Đông Hải Đại vương Đoàn Thượng - Danh tướng cuối thời Lý, đầu thời Trần, vị tướng trung quân ái quốc, tiết tháo cương trực. Ông đã có công giúp dân cứu nước đem lại cuộc sống yên bình cho nhân dân. Đình được khởi dựng từ sớm, kiến trúc kiểu chữ Nhị, các hạng mục mang phong cách kiến trúc thời Nguyễn.

4. Di tích kiến trúc nghệ thuật đình - chùa Đại Hạnh, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ

Đình - chùa Đại Hạnh, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ

Đình Đại Hạnh thờ đức thánh Chử Đồng Tử - một trong "Tứ bất tử" của thần linh Việt, cùng nhị vị phu nhân là Tiên Dung công chúa, con gái Vua Hùng Vương thứ 18 và Tây Sa công chúa. Chùa là nơi thờ Phật, thờ Tổ và thờ Mẫu. Đình - chùa Đại Hạnh được khởi dựng từ sớm, các hạng mục công trình được làm bằng gỗ còn tương đối đồng bộ, vững chắc mang phong cách kiến trúc thời Nguyễn.

Cũng theo quyết định, UBND tỉnh nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trái phép trong khu vực di tích đã được khoanh vùng bảo vệ. Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và Bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ. Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện: Khoái Châu, Văn Lâm, Tiên Lữ, Yên Mỹ và UBND các xã có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

(Như vậy, tính đến nay tỉnh Hưng Yên đã có 264 di tích xếp hạng cấp tỉnh, 175 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 03 di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt và 06 bảo vật quốc gia)

Doãn Thành

Theo: Ban quản lý di tích tỉnh