Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 24/8/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị công bố, trao Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn trao Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Đỗ Hữu Nhân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kể từ ngày 15/8/2022.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn chỉ đạo, trên cương vị mới, đồng chí Đỗ Hữu Nhân tiếp tục phát huy tốt vai trò của người đứng đầu, tham mưu với tỉnh những định hướng, chiến lược phát triển ngành; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. Qua đó, góp phần đưa sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch của tỉnh ngày càng đổi mới, phát triển.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đỗ Hữu Nhân hứa sẽ cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Doãn Thành