Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 12/KH-SVHTTDL
Ngày ban hành 01/02/2021
Trích yếu Kế hoạch thực hiện duy trì, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021
Cơ quan ban hành Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh thực hiện áp dụng HT ISO 9001 2015.pdf
°
374 người đang online