Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 65/KH-UBND
Ngày ban hành 05/05/2021
Trích yếu Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021-2030
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Hưng Yên
Lĩnh vực
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh thực hiện chiến lược QG về bình đẳng giới tỉnh HY gđ 2021-2025.pdf
°
512 người đang online