Thông báo mời thầu

Đăng ngày 13 - 04 - 2020
100%

1. Thông báo mời thầu: Gói thầu "Mua sắm tài sản phòng hội trường, lắp đặt bảng tuyên truyền, quảng bá lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, thể thao Du lịch", (Số TBMT 20200427668), đăng tải trên trang http://muasamcong.mpi.gov.vn/

2. Kết quả mở thầu qua mạng: Gói thầu "Mua sắm tài sản phòng hội trường, lắp đặt bảng tuyên truyền, quảng bá lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, thể thao Du lịch", (Số TBMT 20200427668), đăng tải trên trang http://muasamcong.mpi.gov.vn/

3. Kết quả đấu thầu qua mạng: Gói thầu "Mua sắm tài sản phòng hội trường, lắp đặt bảng tuyên truyền, quảng bá lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, thể thao Du lịch", (Số TBMT 20200427668), đăng tải trên trang http://muasamcong.mpi.gov.vn/

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên trân trọng thông báo!

Tin mới nhất

Công khai dự dự toán ngân sách năm 2023(02/01/2023 3:27 CH)

Công khai quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2021(01/11/2022 1:24 CH)

Công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022(22/01/2022 1:29 CH)

Công khai quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2020(08/10/2021 2:34 CH)

Công khai dự toán ngân sách Nhà nước ngành VHTTDL năm 2021(01/01/2021 9:58 SA)

Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019(27/11/2020 11:24 SA)

Công khai dự toán ngân sách năm 2020(01/01/2020 4:48 CH)

°
551 người đang online