Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
17/KH-SVHTTDL 24/02/2021 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
18/KH-SVHTTDL 24/02/2021 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
16/KH-SVHTTDL 23/02/2021 Kế hoạch công tác pháp chế năm 2021
15/KH-SVHTTDL 22/02/2021 Kế hoạch công tác văn hóa, văn nghệ năm 2021
517/KH-SVHTTDL 22/02/2021 Kế hoạch tổ chức lễ phát động cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2025 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021
13/KH-SVHTTDL 05/02/2021 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin 2021
14/KH-SVHTTDL 05/02/2021 Nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2021
12/KH-SVHTTDL 01/02/2021 Kế hoạch thực hiện duy trì, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021
06/KH-SVHTTDL 26/01/2021 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch Hưng Yên lần thứ II- 2021
04/KH-SVHTTDL 14/01/2021 Tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục thể thao chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021
03/KH-SVHTTDL 13/01/2021 Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
03/KH-UBND 05/01/2021 Kế hoạch công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2021
01/KH-SVHTTDL 04/01/2021 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021
02/KH-SVHTTDL 04/01/2021 Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2021
38/ĐL-SVHTTDL 03/07/2020 Điều lệ Giải Pencak Silat các câu lạc bộ tỉnh Hưng Yên mở rộng năm 2020
1 2 3 4 5 6    
°
373 người đang online