Phát huy nguồn lực văn hóa xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh

Đăng ngày 25 - 08 - 2023
100%

Ngày 24/8/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo "Phát huy nguồn lực văn hóa xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh". Dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia; Đỗ Hữu Nhân, Giám đốc Sở VHTTDL; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sở VHTTDL; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở VHTTDL; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng phòng VH&TT; Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo một số xã; đại diện nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú; chủ nhiệm một số câu lạc bộ nghệ thuật trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hội thảo là dịp để tỉnh Hưng Yên nhận diện rõ hơn những thành tựu phát triển sự nghiệp văn hóa đã đạt được và những hạn chế, bất cập trong việc thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng về phát triển văn hóa; qua đó, đánh giá tổng thể, toàn diện, chuẩn bị các luận chứng khoa học và thực tiễn để xây dựng thể chế, chính sách, giải pháp, huy động nguồn lực để phát triển văn hóa góp phần xây dựng tỉnh Hưng Yên giàu đẹp, văn minh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các nhà khoa học, các đại biểu tiếp tục tập trung nghiên cứu, thu thập, xác minh làm rõ những tiềm năng, thế mạnh của Hưng Yên trong phát triển văn hóa; đề xuất giải pháp phát huy nguồn lực văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời thẳng thắn trao đổi trên tinh thần khoa học, tìm kiếm cách thức tiếp cận mới, hiệu quả và tập trung nhất để làm sáng tỏ hơn những nội dung của hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi, làm rõ những nguồn lực và tiềm năng văn hóa góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; nhận diện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm xây dựng nền văn hóa Hưng Yên tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và mang đậm sắc thái vùng Đồng bằng sông Hồng; đánh giá vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá, tạo chuyển biến mới phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch; đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo khí thế thi đua trong các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng văn hóa, con người Hưng Yên trong thời kỳ mới.

Thay mặt Sở VHTTDL, đồng chí Đỗ Hữu Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng tiếp thu, tổng hợp các ý kiến của các đại biểu; trên cơ sở đó nghiên cứu, nhận diện, xác định vị trí, vai trò, quy mô các nguồn lực văn hóa của tỉnh, từ đó xây dựng, hệ thống hóa thành bộ giải pháp phát triển phù hợp, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo để văn hóa là một trong các trụ cột góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Tin mới nhất

Hội thảo "Phát huy vai trò hương ước, quy ước trong đời sống xã hội tỉnh Hưng Yên"(25/11/2023 4:00 CH)

Triển lãm “Không gian Di sản Văn hoá - Du lịch Hưng Yên” năm 2023(24/11/2023 3:09 CH)

Hội thi giọng hát chèo không chuyên tỉnh Hưng Yên năm 2023(16/11/2023 1:39 CH)

Hưng Yên: “Lễ hội Đậu An” được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia(13/11/2023 9:37 SA)

Nhà hát chèo Hưng Yên: Ra mắt vở chèo “Hoa gấm ngày xưa”(08/11/2023 1:32 CH)

Chiếc áo dài của Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc và chuyện ngoại giao văn hóa(06/11/2023 3:46 CH)

Về Hưng Yên nghe điệu hát trống quân niên đại ngàn năm(30/10/2023 7:44 SA)

Văn bản mới: Nghị định số 61/2023/NĐ-CP về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng...(27/10/2023 9:23 SA)

°
310 người đang online