Tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Đăng ngày 02 - 09 - 2021
100%

Thực hiện Công văn điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn quốc; Công văn số 2033/UBND-KGXV ngày 29/8/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ngày 01/9/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 656/SVHTTDL-QLVHGĐ về tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 gửi các huyện, thị xã, thành phố và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

Tin mới nhất

Tăng cường, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (01/03/2022 10:22 SA)

Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán 2022(25/01/2022 10:04 SA)

Sở VHTTDL tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (01/01/2022 10:00 SA)

Tăng cường các biện pháp kiểm soát, khống chế dịch bệnh Covid-19(09/12/2021 8:47 SA)

Sở VHTTDL tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19(03/12/2021 4:42 CH)

Sở VHTTDL triển khai các biện pháp kiểm soát,khống chế dịch Covid-19(08/11/2021 2:17 CH)

Triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong...(22/10/2021 3:16 CH)

Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19(04/08/2021 8:56 SA)

°
854 người đang online