Triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa,thể thao và du lịch

Đăng ngày 22 - 10 - 2021
100%

Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Ngày 21/10/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 821/SVHTTDL-QLDL "về triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch" chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch, các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện.

Tin mới nhất

Sở VHTTDL triển khai các biện pháp kiểm soát,khống chế dịch Covid-19(08/11/2021 2:17 CH)

Tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19(02/09/2021 10:48 SA)

Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19(04/08/2021 8:56 SA)

Tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19(01/07/2021 10:18 SA)

Tạm dừng hoạt động các cơ sở dịch vụ: Karaoke, vũ trường, khu vui chơi giải trí, các lễ hội(02/05/2021 10:30 SA)

Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch(28/04/2021 10:21 SA)

Tăng cường các biện pháp an toàn, phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nếp sống văn minh trong...(27/03/2021 10:48 SA)

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19(20/02/2021 9:46 SA)

°
228 người đang online