Công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đăng ngày 30 - 04 - 2022
100%

Ngày 29/4/2022, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 988/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tin mới nhất

UBND tỉnh Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức...(15/12/2021 8:21 SA)

°
842 người đang online