Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đăng ngày 17 - 01 - 2024
100%

Ngày 15/01/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 96/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xem nội dung văn bản tại đây!

Tin mới nhất

Công bố chuẩn hóa danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm...(01/01/2024 2:13 CH)

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức...(20/10/2022 10:08 SA)

Công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở...(30/04/2022 10:15 SA)

UBND tỉnh Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức...(15/12/2021 8:21 SA)

°
104 người đang online