Tuyên truyền phổ biến pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam

Đăng ngày 06 - 11 - 2023
100%

Thực hiện Công văn số 3664/BVHTTDL-PC ngày 30/8/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023; Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, ngày 6/11/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên cơ sở Kế hoạch số 99/KH-SVHTTDL ngày 06/10/2023 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, ông Phạm Văn Hiệu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nêu nguồn gốc, tóm tắt mục đích,ý nghĩa của ngày pháp luật Việt Nam, đồng thời yêu cầu công chức, viên chức, lao động của ngành phát huy tinh thần cầu thị, tham gia đầy đủ các nội dung, tích cực trao đổi, thảo luận làm rõ thêm các vấn đề còn vướng mắc; đồng thời chủ động tìm tòi, phát huy các kiến thức đã được lĩnh hội để vận dụng có hiệu quả vào từng nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công, góp phần thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao cũng như công tác tham mưu chính sách liên quan của ngành trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

ông Hoàng Minh Thái - nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ VHTTDL)  phổ biến tại hội nghị

Tại hội nghị, hơn 200 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức, lao động của toàn ngành được ông Hoàng Minh Thái - nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và ông Nguyễn Đức Cảnh, Trưởng phòng Thanh tra Phòng Thanh tra Phòng, chống tham nhũng (Thanh tra tỉnh) quán triệt, phổ biến các nội dung cơ bản của các văn bản QPPL như: Hiến pháp năm 2013; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; các quy định về rượu bia, thuốc lá và các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật... Đồng thời, phổ biến các quy định về kê khai tài sản; hướng dẫn thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị...

Thông qua Hội nghị quán triệt, phổ biến các văn băn QPPL giúp nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật, từng bước cụ thể hóa, đưa pháp luật vào cuộc sống, góp phần giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành luôn nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân trong cuộc sống cũng như trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao./.

Tin mới nhất

Giới thiệu Luật Thanh tra năm 2022(30/06/2023 2:03 CH)

°
544 người đang online