Tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội mừng Xuân Giáp Thìn 2024

Đăng ngày 17 - 01 - 2024
100%

Thực hiện Công văn số 5833/BVHTTDL-VP ngày 29/12/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội mừng Xuân Giáp Thìn 2024 và Công văn số 1199-CV/BTGTU ngày 03/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy về việc định hướng tuyên truyền dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 16/01/2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 55/SVHTTDL-QLVHGĐ V/v tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt  động văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội mừng Xuân Giáp Thìn 2024 gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố; các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Xem nội dung văn bản tại đây!

Tin mới nhất

Đảng ủy Sở VHTTDL tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2024.(17/01/2024 1:58 CH)

10 sự kiện tiêu biểu của ngành văn hóa, thể thao và du lịch (10/01/2024 8:35 SA)

Hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024(10/01/2024 9:38 SA)

Hội nghị trực truyến toàn quốc tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023(04/01/2024 3:30 CH)

Sở VHTTDL tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy(21/09/2023 2:47 CH)

Giám đốc Sở VHTTDL chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đảm bảo trật tự an toàn...(21/09/2023 2:36 CH)

Tổ chức giới thiệu, quảng bá địa phương, doanh nghiệp và các sản phẩm tiêu biểu của địa phương...(04/07/2023 4:18 CH)

Sở VHTTDL tổ chức Hội nghị triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2023(24/06/2023 8:14 SA)

°
221 người đang online