http://hungyen.gov.vn/portal/faq/

Giải pháp phát triển du lịch bền vững cho các nước Đông Nam Á (06/12/2019)

Trong hai ngày 3-4/12 tại Hà Nội, Khoa Du lịch học (Trường Đại học KHXHNV - Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Đại học Bournemouth (Anh quốc) tổ chức hội thảo quốc tế “Phát triển du lịch bền...

°
261 người đang online