Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
65/KH-UBND 05/05/2021 Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021-2030
64/KH-UBND 05/05/2021 Kế hoạch thực hiện chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021-2025
63/KH-UBND 05/05/2021 Kế hoạch hành động vì trẻ em tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030
33/KH-SVHTTDL 14/04/2021 Kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch năm 2021
28/KH-SVHTTDL 26/03/2021 Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021
20/KH-SVHTTDL 08/03/2021 Kế hoạch xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2021
19/KH-SVHTTDL 01/03/2021 Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
17/KH-SVHTTDL 24/02/2021 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
18/KH-SVHTTDL 24/02/2021 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
16/KH-SVHTTDL 23/02/2021 Kế hoạch công tác pháp chế năm 2021
15/KH-SVHTTDL 22/02/2021 Kế hoạch công tác văn hóa, văn nghệ năm 2021
517/KH-SVHTTDL 22/02/2021 Kế hoạch tổ chức lễ phát động cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2025 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021
13/KH-SVHTTDL 05/02/2021 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin 2021
14/KH-SVHTTDL 05/02/2021 Nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2021
12/KH-SVHTTDL 01/02/2021 Kế hoạch thực hiện duy trì, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021
1 2 3 4 5 6    
°
578 người đang online