Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
51/KH-SVHTTDL 28/04/2023 Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023
950/QĐ-BCT 18/04/2023 Quyết định ban hành tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2023-2025
41/KH-SVHTTDL 29/03/2023 Kế hoạch triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
40/KH-SVHTTDL 27/03/2023 Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
25/TB-SVHTTDL 10/03/2023 Thông báo kết quả giải Bóng chuyền hơi nam, nữ vô địch các nhóm tuổi tỉnh Hưng Yên năm 2023
31/KH-SVHTTDL 28/02/2023 Kế hoạch về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023
32/KH-SVHTTDL 28/02/2023 Kế hoạch tuyên truyền triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023
26/KH-SVHTTDL 17/02/2023 Kế hoạch công tác văn hóa, văn nghệ năm 2023
21/KH-SVHTTDL 10/02/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 11/01/2023 của UBND tỉnh về PCCC
71/KH-SVHTTDL 10/02/2023 Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông
22/KH-SVHTTDL 10/02/2023 Kế hoạch phát động thi đua năm 2023
22/KH-SVHTTDL 10/02/2023 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023
23/KH-SVHTTDL 10/02/2023 Kế hoạch công tác tháng 2.2023
18/KH-SVHTTDL 08/02/2023 Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch năm 2023
17/KH-SVHTTDL 08/02/2023 Xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2023
1 2 3 4 5 6    
°
856 người đang online