Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
37/KH-SVHTTDL 12/07/2022 Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2022
33/KH-SVHTTDL 17/06/2022 Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh thực hiện Đề án Chuyển đổi số, giai đoạn 2022-2025
98/KH-UBND 27/05/2022 Kế hoạch thúc đẩy sử dụng nền tảng số quốc gia về quản trị và kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
76/KH-UBND 13/04/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 8/12/2021 của BTV Tỉnh ủy về Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
23/KH-SVHTTDL 08/04/2022 Kế hoạch thực hiện Chuyển đổi số Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
64/KH-UBND 07/04/2022 Kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
65/KH-UBND 07/04/2022 Kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
63/KH-UBND 07/04/2022 Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2030
560/CTr-SGDĐT-SVHTTDL 05/04/2022 Chương trình phối hợp giữa Sở VHTTDL với Sở GD&ĐT giai đoạn 2022-2026
20/KH-SVHTTDL 04/04/2022 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2022 của Sở VHTTDL
18/KH-SVHTTDL 23/03/2022 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022
16/KH-SVHTTDL 14/03/2022 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022
45/KH-UBND 14/03/2022 Kế hoạch kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch thích ứng an toàn trong tình hình mới
44/KH-UBND 14/03/2022 Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
43/KH-UBND 11/03/2022 Kế hoạch phát động các phong trào thi đua chuyên đề, theo đợt năm 2022
1 2 3 4 5 6    
°
662 người đang online