Phổ biến cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC năm 2021”

Đăng ngày 19 - 02 - 2021
100%

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC năm 2021”. Ngày 18/02/2021, Sở VHTTDL đã ban hành Công văn số 111/SVHTTDL-VP triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức biết, tham gia cuộc thi.

Xem nội dung văn bản tại đây

Tin mới nhất

Công tác cải cách hành chính Nhà nước(21/02/2023 8:08 SA)

Sở VHTTDL triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023(31/01/2023 1:57 CH)

Sở VHTTDL triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022(28/02/2022 4:12 CH)

Sở VHTTDL ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021(05/11/2021 4:51 CH)

Triển khai thực hiện "Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hưng...(23/09/2021 5:02 CH)

Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2021(05/01/2021 2:20 CH)

Sở VHTTLD ban hành Kế hoạch CCHC năm 2021(05/01/2021 2:13 CH)

°
880 người đang online