Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2021

Đăng ngày 05 - 01 - 2021
100%

Để phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác công tác Cải cách hành chính năm 2021, ngày 04/01/2021, Sở VHTTDL đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-SVHTTDL về tuyên truyền cải cách hành chính, triển khai đến các phòng, ban, đơn vị và cán bộ, công chức, người lao động.

Xem nội dung chi tiết tại đây!

Tin mới nhất

Công tác cải cách hành chính Nhà nước(21/02/2023 8:08 SA)

Sở VHTTDL triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023(31/01/2023 1:57 CH)

Sở VHTTDL triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022(28/02/2022 4:12 CH)

Các văn bản của trung ương và địa phương về CCHC (08/12/2021 4:21 CH)

Sở VHTTDL ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021(05/11/2021 4:51 CH)

Triển khai thực hiện "Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hưng...(23/09/2021 5:02 CH)

Phổ biến cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC năm 2021”(19/02/2021 11:03 SA)

Sở VHTTLD ban hành Kế hoạch CCHC năm 2021(05/01/2021 2:13 CH)

°
1195 người đang online