Sở VHTTLD ban hành Kế hoạch CCHC năm 2021

Đăng ngày 05 - 01 - 2021
100%

Thực hiện Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2021, Ngày 04/01/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-SVHTTDL về cải cách hành chính năm 2021, triển khai đến các phòng, ban, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện.

Xem nội dung chi tiết tại đây!
 

Tin mới nhất

Công tác cải cách hành chính Nhà nước(21/02/2023 8:08 SA)

Sở VHTTDL triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023(31/01/2023 1:57 CH)

Sở VHTTDL triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022(28/02/2022 4:12 CH)

Sở VHTTDL ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021(05/11/2021 4:51 CH)

Triển khai thực hiện "Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hưng...(23/09/2021 5:02 CH)

Phổ biến cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC năm 2021”(19/02/2021 11:03 SA)

Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2021(05/01/2021 2:20 CH)

°
951 người đang online