Tăng cường các biện pháp an toàn, phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Đăng ngày 27 - 03 - 2021
100%

Thực hiện Công văn số 810/BVHTTDL-VHCS ngày 15/3/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; công văn số 813/BVHTTDL-TCDL ngày 15/3/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19 của các cơ sở lưu trú du lịch trên toàn quốc. Ngày 26/3/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên đã ban hành Công văn số 207/SVHTTDL-QLDL chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; các khu, điểm du lịch; các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh tăng cường các biện pháp an toàn, phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Xem nội văn bản tại đây!

Tin mới nhất

Thông báo: Tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng...(07/04/2021 11:22 SA)

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19(20/02/2021 9:46 SA)

Hưng Yên tạm thời đóng cửa các di tích và dừng tổ chức các lễ hội năm 2021 để phòng, chống dịch...(19/02/2021 3:34 CH)

Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19(30/01/2021 9:20 SA)

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19(20/01/2021 9:41 SA)

Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021 (07/01/2021 9:31 SA)

Thông báo cuộc thi ảnh đẹp du lịch Cà Mau năm 2020(02/07/2020 3:31 CH)

Thông báo giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI(24/06/2020 4:17 CH)

°
401 người đang online