Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Đăng ngày 28 - 04 - 2021
100%

Thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 1343/BVHTTDL-VHCS ngày 26/4/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; Công văn 242 - CV/TU ngày 26/4/2021 của Tỉnh ủy và Công văn số 807/UBND-KGVX ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Để duy trì thành quả phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện thành công mục tiêu kép, bảo vệ tốt nhất sức khỏe nhân dân và du khách, đặc biệt trong những ngày lễ sắp tới, Ngày 27/4/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 315/SVHTTDL-QLDL về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch; các khu, điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem nội dung văn bản tại đây!

Tin mới nhất

Tăng cường, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (01/03/2022 10:22 SA)

Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán 2022(25/01/2022 10:04 SA)

Sở VHTTDL tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (01/01/2022 10:00 SA)

Tăng cường các biện pháp kiểm soát, khống chế dịch bệnh Covid-19(09/12/2021 8:47 SA)

Sở VHTTDL tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19(03/12/2021 4:42 CH)

Sở VHTTDL triển khai các biện pháp kiểm soát,khống chế dịch Covid-19(08/11/2021 2:17 CH)

Triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong...(22/10/2021 3:16 CH)

Tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19(02/09/2021 10:48 SA)

°
692 người đang online