Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Đăng ngày 28 - 04 - 2021
100%

Thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 1343/BVHTTDL-VHCS ngày 26/4/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; Công văn 242 - CV/TU ngày 26/4/2021 của Tỉnh ủy và Công văn số 807/UBND-KGVX ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Để duy trì thành quả phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện thành công mục tiêu kép, bảo vệ tốt nhất sức khỏe nhân dân và du khách, đặc biệt trong những ngày lễ sắp tới, Ngày 27/4/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 315/SVHTTDL-QLDL về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch; các khu, điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem nội dung văn bản tại đây!

Tin mới nhất

Hưng Yên: Những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026...(07/05/2021 8:32 SA)

Tạm dừng hoạt động các cơ sở dịch vụ: Karaoke, vũ trường, khu vui chơi giải trí, các lễ hội(02/05/2021 10:30 SA)

Tăng cường tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các...(18/04/2021 2:27 CH)

Thông báo: Tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng...(07/04/2021 11:22 SA)

Tăng cường các biện pháp an toàn, phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nếp sống văn minh trong...(27/03/2021 10:48 SA)

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19(20/02/2021 9:46 SA)

Hưng Yên tạm thời đóng cửa các di tích và dừng tổ chức các lễ hội năm 2021 để phòng, chống dịch...(19/02/2021 3:34 CH)

Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19(30/01/2021 9:20 SA)

°
789 người đang online