Những kết quả tiêu biểu của Trung tâm Văn hóa tỉnh năm 2023

Đăng ngày 29 - 12 - 2023
100%

Với chức năng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương; tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, chiếu phim, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, của địa phương, bồi dưỡng năng khiếu nhằm nâng cao dân trí, đáp ứng như cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và giải trí của nhân dân, Trung tâm Văn hóa tỉnh (TTVHT) là một thiết chế văn hóa quan trọng, giữ vai trò nòng cốt trong việc hướng dẫn, tổ chức các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ và điện ảnh, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa của tỉnh. Đồng thời, TTVHT cũng là đầu mối hướng dẫn nghiệp vụ cho hệ thống thiết chế văn hóa cấp huyện và cơ sở, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và giải trí của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tiết mục “Tiếng hát trên đỉnh Hoàng Liên” đạt giải Nhất tại Liên hoan các Câu lạc bộ Văn hóa – Nghệ thuật tiêu biểu tỉnh Hưng Yên lần thứ IV năm 2023

Những năm qua, Trung tâm Văn hóa tỉnh đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, góp phần quan trọng để tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Với quyết tâm hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ được giao năm 2023, thực hiện sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hoá  tỉnh đã tập trung tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các ngày lễ, tết, kỷ niệm của đất nước. Trong đó, tập trung tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn như: Mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023; kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023); 70 năm Ngày thành lập ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam (15/3/1953-15/3/2023); 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023); 48 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023) và Quốc tế Lao động 1/5; 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2023); 113 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023); 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023); 108 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915-01/7/2023); 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2023); 78 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 02/9; 78 năm Ngày Truyền thống Ngành Văn hóa 28/8 (28/8/1945-28/8/2023); 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2023)… Các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, thông tin lưu động, biểu diễn văn nghệ, triển lãm tranh ảnh, chiếu phim lưu động... được tổ chức đa dạng về hình thức, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa văn nghệ của nhân dân. 

Đoàn cán bộ Trung tâm Văn hóa tỉnh Hưng Yên tại Gian trưng bày triển lãm của tỉnh tham gia Hội thi tuyên truyền lưu động “Biển và Hải đảo Việt Nam” do Bộ VHTTDL tổ chức (đạt Huy chương Vàng)

* Hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, triển lãm

Để công tác tuyên truyền cổ động thực sự trở thành cầu nối của Đảng với nhân dân, góp phần tuyên truyền, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, TTVHT đã chú trọng, duy trì thường xuyên hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, triển lãm theo kế hoạch. Trong năm đã in, treo hơn 2000m2 pano, biển, bảng tranh ảnh cổ động để tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh. Tổ chức 04 đợt trưng bày các pano tấm lớn và vừa về thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Hưng Yên năm 2023, tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên. Tham gia sáng tác tranh tuyên truyền dự thi do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ VHTTDL và các cơ quan đoàn thể Trung ương, các tỉnh bạn tổ chức, 02 cá nhân cơ quan đạt giải.

Cùng với hoạt động cổ động trực quan, TTVHT đã tổ chức 160 buổi tuyên truyền lưu động bằng xe ôtô, hình ảnh trực quan, loa phát thanh; 20 cuộc văn nghệ cổ động tại cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh. Thông qua các chương trình tuyên truyền lưu động đã mang đến cho công chúng nhiều thông tin bổ ích, thiết thực theo từng chủ đề khác nhau về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những thành tựu của địa phương; phong trào xây dựng nông thôn mới; xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn minh... Các hoạt động tuyên truyền lưu động không chỉ cổ vũ trực tiếp các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt của địa phương mà còn phê phán các hiện tượng tiêu cực, nhận được sự đồng thuận của người dân các địa phương trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, tham gia Hội thi tuyên truyền lưu động “Biển và Hải đảo Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại thành phố Hải Phòng, Đội tuyên truyền lưu động của tỉnh Hưng Yên do TTVHT chịu trách nhiệm xây dựng nội dung, kịch bản và huy động, bố trí lực lượng cán bộ, nghệ sỹ, diễn viên thực hiện đã xuất sắc giành 5 Huy chương, trong đó có 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc.

Tiết mục “Chúc hỗ” của Trung tâm Văn hóa tỉnh Hưng Yên (đạt Huy chương Vàng)  tại Hội diễn “Đàn, hát dân ca 3 miền” do Bộ VHTTDL tổ chức

* Hoạt động Nghiệp vụ văn hóa văn nghệ

Xác định hoạt động văn hóa nghệ thuật quần chúng là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống nhân dân, năm 2023 TTVHT đã tích cực tổ chức nhiều hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật. Tiêu biểu là tổ chức thành công Liên hoan các Câu lạc bộ Văn hóa - Nghệ thuật tiêu biểu tỉnh Hưng Yên lần thứ IV năm 2023 với sự tham gia của 13 đoàn; 9 buổi trình diễn Di sản văn hoá phi vật thể (hát Xẩm, Trống quân, Chầu văn, Chèo…); 03 Chương trình ca, múa, nhạc mừng Đảng, mừng Xuân Qúy Mão năm 2023, chào mừng Ngày giải phóng miền Nam 30/4, 78 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 78 năm ngày Truyền thống ngành Văn hóa 28/8; tham gia Hội diễn “Đàn, hát dân ca 3 miền” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại tỉnh Nghệ An, đạt 4 Huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc… Nhằm nâng cao chất lượng các đội, Câu lạc bộ văn nghệ tại cơ sở gắn với việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, TTVHT đã mở 02 lớp tập huấn (Nội dung về: Dàn dựng Chương trình ca, múa, nhạc và Thủ pháp sáng tác ca khúc; Nâng cao kỹ năng biểu biễn nghệ thuật hát Văn, Chầu văn) cho hơn 150 học viên đến từ các cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh. Biên tập và phát hành hơn 1200 cuốn nội san hướng dẫn nghiệp vụ cơ sở. Trong năm 2023, TTVHT đã ra mắt 6 Câu lạc bộ văn nghệ, nâng tổng số Câu lạc bộ trực thuộc TTVHT lên 35 Câu lạc bộ. Với sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, định hướng hoạt động từ TTVHT, các Câu lạc bộ đã hoạt động sôi nổi, xây dựng nhiều chương trình nghệ thuật theo chuyên đề, có nội dung phong phú, hấp dẫn, góp phần tạo sân chơi bổ ích, đẩy mạnh phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng địa phương.

Khán giả xem phim tuyên truyền nhiệm vụ chính trị tại Rạp Phố Hiến

Với mục tiêu, nỗ lực đưa văn hóa về cơ sở, TTVHT đã tổ chức tốt các đợt chiếu phim miễn phí, lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị với nhiều bộ phim hay, có tính giáo dục truyền thống cách mạng tới đông đảo các tầng lớp nhân dân tại cơ sở thuộc các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Hoạt động chiếu phim tại Rạp Phố Hiến được duy trì đều đặn, chiếu phim tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, chiếu phim doanh thu phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa và giải trí của đông đảo khán giả. Kết quả năm 2023: Tổng số buổi chiếu phim thực hiện 720 buổi, gồm chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân và chiếu tại Rạp Phố Hiến.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong hoạt động chuyên môn, Trung tâm Văn hóa tỉnh còn có nhiều cố gắng và nỗ lực trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo môi trường làm việc thuận lợi nhất để cán bộ viên chức, người lao động cơ quan yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Có thể khẳng định, những kết quả mà Trung tâm Văn hóa tỉnh đạt được trong năm 2023 là cơ bản, song cũng còn có những khó khăn, hạn chế nhất định. Những kết quả đó sẽ là nền tảng quan trọng và là niềm tin vững chắc để tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Trung tâm Văn hoá tỉnh tiếp tục đoàn kết, phấn đấu và nỗ lực hơn nữa trong năm 2024 và những năm tiếp theo./.

Tin mới nhất

Khai mạc khởi chiếu bộ phim “Hồng Hà nữ sĩ”(23/02/2024 4:14 CH)

Thư viện tỉnh trưng bày chuyên đề "Mùa xuân dâng Đảng"(16/02/2024 1:26 CH)

Nhà hát chèo Hưng Yên có 02 nghệ sĩ được vinh danh nghệ sĩ tiêu biểu và sách văn học nổi bật năm...(14/01/2024 1:36 CH)

Những thành tích nổi bật của Nhà hát chèo tỉnh năm 2023(29/12/2023 7:37 SA)

Bảo tàng tỉnh Hưng Yên - Một năm nhìn lại(27/12/2023 3:08 CH)

Nhìn lại một năm hoạt động của Ban quản lý di tích tỉnh Hưng Yên(26/12/2023 1:19 CH)

Trưng bày lưu động – đưa Bảo tàng đến gần hơn với công chúng(25/12/2023 9:34 SA)

Liên hoan các Câu lạc bộ Văn hóa – Nghệ thuật tiêu biểu tỉnh Hưng Yên lần thứ IV, năm 2023(02/11/2023 9:16 SA)

°
27 người đang online