Tuyên truyền, đấu tranh phòng chống mua bán người và triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7

Đăng ngày 07 - 08 - 2023
100%

Thực hiện Công văn số 23/BCĐ138 ngày 06/7/2023 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về tăng cường đấu tranh phòng chống mua bán người và triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7. Ngày 07/8/2023 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên đã ban hành Công văn số 811/SVHTTDL-QLDL đề nghị các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; Phòng Văn hóa -Thông tin các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh tăng cường đấu tranh phòng chống mua bán người và triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7.

(Gửi kèm Công văn số số 23/BCĐ138 ngày 06/7/2023 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Hưng Yên)

Tin mới nhất

Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê(31/10/2023 3:06 CH)

Phổ biến, tuyên truyền các luật, nghị quyết mới đượcQuốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5(28/09/2023 2:05 CH)

Hỗ trợ tuyên truyền Cổng Thông tin du lịch thông minh tỉnh Bình Thuận(27/07/2023 8:58 SA)

Thông báo: Cuộc thi sáng tác nghệ thuật thành phố Hải Dương(26/05/2023 3:53 CH)

Thông báo: Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc(04/05/2023 7:58 SA)

Thông báo: Tổ chức Festival Nhiếp ảnh trẻ 2023(04/05/2023 7:32 SA)

Thông báo: Cuộc thi thiết kế biểu trưng, tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam(25/04/2023 3:06 CH)

Tuyên truyền và tham gia giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại thứ 9(19/04/2023 3:07 CH)

°
73 người đang online