Lịch tiếp công dân

Đăng ngày 01 - 01 - 2024
100%

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình tiếp công dân; Căn cứ Quyết định số 627/QĐ-SVHTTDL ngày 29/12/2023 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Nội quy, Quy chế tiếp công dân tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên thông báo lịch tiếp công dân như sau: 

I. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN

Chánh Thanh tra Sở giúp Giám đốc Sở tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại phòng tiếp công dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chủ trì tổ chức, phối hợp với Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trong việc tiếp công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị theo quy định của pháp luật.

II. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

1. Giám đốc Sở tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo. Ngoài thời gian tiếp công dân định kỳ hàng tháng, Giám đốc có thể tiếp công dân vào những ngày khác khi có yêu cầu đột xuất hoặc theo đề nghị của Chánh Thanh tra. Trường hợp Giám đốc không thể tiếp công dân theo lịch đã định thì Phó Giám đốc hoặc Chánh Thanh được Giám đốc ủy quyền để tiếp công dân và sau đó có trách nhiệm báo cáo lại Giám đốc.

2. Khi Giám đốc tiếp công dân, Chánh Thanh tra có trách nhiệm cùng dự tiếp công dân nếu có yêu cầu.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP CÔNG DÂN

1. Thời gian tiếp công dân Việc tiếp công dân được thực hiện trong giờ hành chính, cụ thể như sau:

+ Mùa hè:

- Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút

+ Mùa đông:

- Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút

2. Địa điểm tiếp công dân Được bố trí tại phòng tiếp công dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đường Quảng trường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (Phòng tiếp công dân được bố trí tại vị trí tại tầng 1 có biển ghi “Phòng tiếp công dân”, niêm yết Nội quy tiếp công dân và Lịch tiếp công dân).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết./. 

Tin mới nhất

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời, người học trò xuất sắc của...(29/12/2023 8:13 SA)

Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê(31/10/2023 3:06 CH)

Phổ biến, tuyên truyền các luật, nghị quyết mới đượcQuốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5(28/09/2023 2:05 CH)

Tuyên truyền, đấu tranh phòng chống mua bán người và triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày toàn...(07/08/2023 1:45 CH)

Hỗ trợ tuyên truyền Cổng Thông tin du lịch thông minh tỉnh Bình Thuận(27/07/2023 8:58 SA)

Thông báo: Cuộc thi sáng tác nghệ thuật thành phố Hải Dương(26/05/2023 3:53 CH)

Thông báo: Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc(04/05/2023 7:58 SA)

Thông báo: Tổ chức Festival Nhiếp ảnh trẻ 2023(04/05/2023 7:32 SA)

°
177 người đang online