Phổ biến, tuyên truyền các luật, nghị quyết mới đượcQuốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5

Đăng ngày 28 - 09 - 2023
100%

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và các văn bản hướng dẫn thi hành; trên cơ sở các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5.

Để kịp thời phổ biến, tuyên truyền rộng rãi, hiệu lực, hiệu quả, thực chất và đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật cũng như góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh, ngày 26/9/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch số 143/KH-UBND về phổ biến, tuyên truyền các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (có danh sách kèm theo).

Việc tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ, rộng rãi nội dung, tinh thần của 08 luật và 17 nghị quyết đã được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật; đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của công dân; tăng cường năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy vai trò gương mẫu chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức cũng như nắm vững và hiểu biết, thực hiện tốt các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ ở địa phương.

Tin mới nhất

Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê(31/10/2023 3:06 CH)

Tuyên truyền, đấu tranh phòng chống mua bán người và triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày toàn...(07/08/2023 1:45 CH)

Hỗ trợ tuyên truyền Cổng Thông tin du lịch thông minh tỉnh Bình Thuận(27/07/2023 8:58 SA)

Thông báo: Cuộc thi sáng tác nghệ thuật thành phố Hải Dương(26/05/2023 3:53 CH)

Thông báo: Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc(04/05/2023 7:58 SA)

Thông báo: Tổ chức Festival Nhiếp ảnh trẻ 2023(04/05/2023 7:32 SA)

Thông báo: Cuộc thi thiết kế biểu trưng, tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam(25/04/2023 3:06 CH)

Tuyên truyền và tham gia giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại thứ 9(19/04/2023 3:07 CH)

°
183 người đang online