Hưng Yên tạm thời đóng cửa các di tích và dừng tổ chức các lễ hội năm 2021 để phòng, chống dịch Covid-19

Đăng ngày 19 - 02 - 2021
100%

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT/TU ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và Thông báo số 30/TB-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh, Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo tỉnh về triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 18/02/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 114/SVHTTDL-QLVHGĐ gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố tạm thời đóng cửa các di tích và dừng tổ chức các lễ hội năm 2021 để phòng, chống dịch Covid-19.

Xem nội dung chi tiết tại đây!

Tin mới nhất

Tăng cường, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (01/03/2022 10:22 SA)

Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán 2022(25/01/2022 10:04 SA)

Sở VHTTDL tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (01/01/2022 10:00 SA)

Tăng cường các biện pháp kiểm soát, khống chế dịch bệnh Covid-19(09/12/2021 8:47 SA)

Sở VHTTDL tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19(03/12/2021 4:42 CH)

Sở VHTTDL triển khai các biện pháp kiểm soát,khống chế dịch Covid-19(08/11/2021 2:17 CH)

Triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong...(22/10/2021 3:16 CH)

Tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19(02/09/2021 10:48 SA)

°
932 người đang online