Hưng Yên tạm thời đóng cửa các di tích và dừng tổ chức các lễ hội năm 2021 để phòng, chống dịch Covid-19

Đăng ngày 19 - 02 - 2021
100%

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT/TU ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và Thông báo số 30/TB-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh, Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo tỉnh về triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 18/02/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 114/SVHTTDL-QLVHGĐ gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố tạm thời đóng cửa các di tích và dừng tổ chức các lễ hội năm 2021 để phòng, chống dịch Covid-19.

Xem nội dung chi tiết tại đây!

Tin mới nhất

Thông báo: Tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng...(07/04/2021 11:22 SA)

Tăng cường các biện pháp an toàn, phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nếp sống văn minh trong...(27/03/2021 10:48 SA)

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19(20/02/2021 9:46 SA)

Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19(30/01/2021 9:20 SA)

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19(20/01/2021 9:41 SA)

Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021 (07/01/2021 9:31 SA)

Thông báo cuộc thi ảnh đẹp du lịch Cà Mau năm 2020(02/07/2020 3:31 CH)

Thông báo giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI(24/06/2020 4:17 CH)

°
216 người đang online