Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Đăng ngày 20 - 02 - 2021
100%

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-CTUBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ngày 19/02/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 118/SVHTTDL-QLDL "về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh" gửi các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh.

Xem nội dung văn bản tại đây!

Tin mới nhất

Thông báo: Tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng...(07/04/2021 11:22 SA)

Tăng cường các biện pháp an toàn, phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nếp sống văn minh trong...(27/03/2021 10:48 SA)

Hưng Yên tạm thời đóng cửa các di tích và dừng tổ chức các lễ hội năm 2021 để phòng, chống dịch...(19/02/2021 3:34 CH)

Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19(30/01/2021 9:20 SA)

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19(20/01/2021 9:41 SA)

Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021 (07/01/2021 9:31 SA)

Thông báo cuộc thi ảnh đẹp du lịch Cà Mau năm 2020(02/07/2020 3:31 CH)

Thông báo giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI(24/06/2020 4:17 CH)

°
415 người đang online