Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020 và triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2021

Đăng ngày 26 - 12 - 2020
100%

Ngày 25/12/2020, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) giai đoạn 2000-2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh. Cùng dự có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH

20 năm qua, các cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh đã chủ động, phối hợp tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; các địa phương, đơn vị đã gắn từng nội dung cụ thể của phong trào phù hợp với nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai sâu rộng trên toàn tỉnh. Phong trào TDĐKXDĐSVH góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, các hủ tục lạc hậu từng bước được đẩy lùi; tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết cộng đồng được phát huy. Năm 2000, tỷ lệ gia đình văn hóa toàn tỉnh chỉ đạt 55% thì đến cuối năm 2020 đạt 91,5%. Tỷ lệ làng, tổ dân phố văn hóa năm 2000 là 28,4% đến cuối năm 2020 là 88,7%. Hiện toàn tỉnh có 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. 34% dân số toàn tỉnh tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. 90% số huyện, thị xã, thành phố có trung tâm văn hóa; 73% số xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa độc lập; 87% số thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa độc lập. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện nghiêm túc.

Phát huy kết quả đạt được, trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh phấn đấu 92% số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 89% số làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; 91% số cơ quan, đơn vị, danh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 100% huyện, thị xã, thành phố có trung tâm văn hóa, thể thao đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 100% số xã, phường, thị trấn có trung tâm văn hóa, thể thao; 35% dân số tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và luyện tập thể thao thường xuyên; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,6%...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần hệ thống hóa các chương trình, đề án, kế hoạch liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch từ đó tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh để ban hành kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch theo từng năm, từng giai đoạn. Chú trọng xây dựng văn hóa, con người đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước. Các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương cần cụ thể hóa từng chỉ tiêu phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong đó chú trọng đến nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Phát triển mạnh mẽ phong trào thể thao quần chúng, tạo nền tảng phát triển thể thao thành tích cao…

Nhân dịp này, 57 tập thể, cá nhân và hộ gia đình được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000-2020.

Ông Đoàn Văn Hòa, Giám đốc Sở tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác VHTTDL năm 2020

Cùng ngày, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2021.

Trong năm 2020, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngành VHTTDL đã tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản điều hành, chỉ đạo, xây dựng các chiến lược, quy hoạch trên lĩnh vực VHTTDL. Công tác cải cách hành chính được triển khai sâu rộng, mọi hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền xử lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều được giải quyết kịp thời, nhanh chóng, chính xác, tạo niềm tin cho người dân. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được đổi mới nội dung, phong phú về hình thức nhằm phục vụ nhân dân vui xuân đón tết, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội trọng đại của tỉnh. Năm 2020 toàn tỉnh có 12 di tích được xếp hạng di tích cấp tỉnh và 4 di tích xếp hạng cấp quốc gia, thực hiện trùng tu, tôn tạo 23 di tích. Toàn tỉnh tổ chức trên 160 buổi tuyên truyền lưu động, 16 chương trình liên hoan văn nghệ quần chúng; luân chuyển gần 110 nghìn lượt sách, báo, tài liệu, phục vụ trên 20 nghìn lượt bạn đọc. Phong trào thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao có bước phát triển. Thể thao thành tích cao giành được 139 huy chương các loại. Hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch được chú trọng nhưng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên tổng lượng khách đến Hưng Yên ước đạt trên 300 nghìn lượt (giảm 80% so với cùng kỳ năm 2019).

Năm 2021, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách phát triển sự nghiệp VHTTDL; nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, văn hóa văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài tỉnh; tập trung đầu tư cho các môn thể thao trọng điểm; tiếp tục triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án về lĩnh vực VHTTDL đã được tỉnh phê duyệt; nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa…

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2020, nhiều tập thể, cá nhân được Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác văn hóa, thể thao và du lịch.

Tin mới nhất

Lan tỏa những tấm gương gia đình văn hóa tiêu biểu(16/01/2024 2:06 CH)

Gương người phụ nữ mẫu mực trong công tác và chăm sóc gia đình(11/01/2024 3:21 CH)

Chuyển biến trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở (11/01/2024 3:13 CH)

Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030(13/10/2023 3:17 CH)

Tổng kết 5 năm phong trào xây dựng gia đình văn hoá và biểu dương gia đình văn hoá tiêu biểu xuất...(27/06/2023 4:22 CH)

Triển khai nhiệm vụ phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2020(10/01/2020 3:58 CH)

Thành công của phim về đề tài gia đình(23/12/2019 9:22 SA)

Thủ tướng giao Bộ VHTTDL đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, nếp sống văn hoá trong...(06/12/2019 10:34 SA)

°
149 người đang online