Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030

Đăng ngày 13 - 10 - 2023
100%

"Thuốc lá có tác hại từ khâu sản xuất, đến sử dụng gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người, môi trường và sự phát triển kinh tế - xã hội". Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật số 09/2012/QH13 Phòng, chống tác hại của thuốc lá ngày 18 tháng 6 năm 2012. Ngày 24 tháng 5 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 568/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2799/QĐ-BVHTTDL ngày 26/9/2023 kèm Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2023. Tiếp đó, ngày 05/10/2023 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có công văn số 4185/BVHTTDL-PC về việc tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá. Trong đó, chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nhiệm vụ về tổ chức tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá gắn với việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa tại cộng đồng quy định tại Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 11/10/2023 triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Hưng Yên đến năm 2030. Kế hoạch đặt rõ mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025, từ năm 2026 đến năm 2028, từ năm 2028 đến năm 2030; Với 05 nội dung trọng tâm là: Công tác chỉ đạo, điều hành; Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông; Nâng cao năng lực của mạng lưới cán bộ phụ trách phòng, chống tác hại của thuốc lá và phổ biến, quán triệt, triển khai các chính sách pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; Đẩy mạnh xây dựng môi trường không khói thuốc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, cơ sở y tế, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh; Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thự thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Công tác nghiên cứu khoa học, giám sát, đánh giá công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn thể tỉnh.  Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có nhiệm vụ: Chủ trì, hướng dẫn và phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao không khói thuốc trên địa bàn; bổ sung các tiêu chí không hút thuốc lá vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các quy định trong các hương ước, quy ước văn hóa của làng, thôn, ấp, bản, khu dân cư; Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy định cấm quảng cáo, khuyến mại các sản phẩm thuốc lá và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm; chỉ đạo thực hiện nghiêm việc không nhận tài trợ và đưa các thông tin quảng cáo, khuyến mại, tài trợ của các công ty thuốc lá. Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn bằng các hình thức trực quan, sinh động; Chỉ đạo, xây dựng vàtriển khai mô hình điểm về môi trường không khói thuốc lá tại các khu/điểm du lịch, các nhà hàng, khách sạn./.

Tin mới nhất

Tổng kết 5 năm phong trào xây dựng gia đình văn hoá và biểu dương gia đình văn hoá tiêu biểu xuất...(27/06/2023 4:22 CH)

Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn...(26/12/2020 8:51 SA)

Triển khai nhiệm vụ phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2020(10/01/2020 3:58 CH)

Thành công của phim về đề tài gia đình(23/12/2019 9:22 SA)

Thủ tướng giao Bộ VHTTDL đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, nếp sống văn hoá trong...(06/12/2019 10:34 SA)

Xây dựng gia đình văn hóa(05/11/2019 2:32 CH)

Phù Cừ: Xã Tiên Tiến đạt chuẩn Nông thôn mới(03/11/2019 2:54 CH)

Khảo sát, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn...(26/10/2019 9:50 SA)

°
490 người đang online