Tổng kết 5 năm phong trào xây dựng gia đình văn hoá và biểu dương gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc tỉnh Hưng Yên lần thứ IV - năm 2023

Đăng ngày 27 - 06 - 2023
100%

Sáng ngày 27/6/2023, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào xây dựng gia đình văn hoá, giai đoạn 2018 - 2022 và biểu dương gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc lần thứ IV-Năm 2023. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Quách Thị Hương, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đào Hồng Vận, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn...

Toàn cảnh hội nghị

Trong 5 năm qua (2018-2022), phong trào xây dựng gia đình văn hóa thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ của các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã đưa chỉ tiêu về gia đình văn hóa vào nội dung trong chương trình hành động, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa, đăng ký các danh hiệu gia đình văn hóa. Công tác bình xét và công nhận gia đình văn hóa được tiến hành dân chủ, công khai, minh bạch. Kết quả, năm 2018, toàn tỉnh có trên 340 nghìn hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 91%. Đến năm 2022, toàn tỉnh có trên 350 nghìn hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 92,2%, trong đó có 82% số gia đình văn hóa được công nhận liên tục từ 3 năm trở lên. Qua phong trào, nhiều gia đình đã trở thành tấm gương sáng, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Trong thời gian tới, Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa; nhân rộng các gương điển hình, người tốt, việc tốt, mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, ông bà, cha mẹ mẫu mực, vợ chồng hòa thuận, anh em đoàn kết, con cháu hiếu thảo. Phấn đấu đến năm 2025, toàn Tỉnh đạt 92,5% tỉ lệ gia đình văn hóa; trên 85% số gia đình văn hóa được công nhận giữ vững danh hiệu 3 năm liên tục; 100% các gia đình được cung cấp thông tin, kiến thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giáo dục đạo đức, lối sống, tình yêu thương, truyền thống dân tộc và các giá trị văn hoá tốt đẹp; 90% số địa phương có mô hình về truyền thông, giáo dục xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cơ sở…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương và chúc mừng các tập thể, cá nhân, gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng. Đồng thời yêu cầu: Trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về xây dựng gia đình văn hóa, hôn nhân và gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; kịp thời biểu dương, tôn vinh các gia đình tiêu biểu tạo động lực nhân rộng và phát triển phong trào xây dựng gia đình văn hóa; chú trọng các biện pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tránh xu hướng chạy theo thành tích, phản ánh không thực chất; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quy trình bình xét danh hiệu gia đình văn hóa; đề cao xây dựng văn hóa gia đình và tiêu chí gia đình hạnh phúc, xây dựng gia đình văn hóa gắn với xây dựng làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa, tạo môi trường văn hóa lành mạnh. Các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc tiếp tục giữ vững và phát huy, nâng cao chất lượng danh hiệu gia đình văn hoá; gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là những tấm gương sáng để lan tỏa, thuyết phục nhiều gia đình khác cùng xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng cộng đồng xã hội văn minh và hạnh phúc…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng và đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Hồng Vận trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa giai đoạn 2018 – 2022

Nhân dịp này, 15 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa giai đoạn 2018 – 2022 và 65 gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen./.

Tin mới nhất

Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030(13/10/2023 3:17 CH)

Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn...(26/12/2020 8:51 SA)

Triển khai nhiệm vụ phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2020(10/01/2020 3:58 CH)

Thành công của phim về đề tài gia đình(23/12/2019 9:22 SA)

Thủ tướng giao Bộ VHTTDL đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, nếp sống văn hoá trong...(06/12/2019 10:34 SA)

Xây dựng gia đình văn hóa(05/11/2019 2:32 CH)

Phù Cừ: Xã Tiên Tiến đạt chuẩn Nông thôn mới(03/11/2019 2:54 CH)

Khảo sát, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn...(26/10/2019 9:50 SA)

°
452 người đang online